MANZ Legal | Advocaten

MANZ is een advocatenkantoor in Utrecht dat ondernemingen hoogwaardige juridische ondersteuning biedt. MANZ staat (inter-)nationale ondernemingen bij in onder meer de horeca-, bouw- en hotelsector,  offshore en Consumer Electronics.

MANZ is uw juridische sparringpartner en uw juridisch geweten. De advocaten van MANZ zijn betrokken bij alle juridische kwesties waar ondernemingen tegen aan lopen. MANZ staat u bij in onderhandelingen en procedeert als dat nodig blijkt. MANZ stelt uw contracten op en levert daarbij topkwaliteit, of het nu om uw algemene verkoopvoorwaarden gaat of een complexe overname, in het Nederlands, Engels of Turks. MANZ zit recht op úw zaak.

Doordat MANZ haar overheadkosten substantieel weet te beperken is zij in staat om maatwerk tegen scherpe tarieven te leveren. Daar waar mogelijk wordt een vaste prijs afgesproken. U weet precies waar u aan toe bent.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Specialismen

Bij MANZ kunnen kleine en grote ondernemingen terecht voor alle ondernemings- en handelsrechtelijke kwesties. Bij MANZ heeft u één aanspreekpunt die u direct kunt bereiken.

MANZ neemt uw probleem uit handen. Heeft MANZ een bepaalde expertise niet in huis dan schakelt MANZ in overleg met u juridische professionals uit haar netwerk in. Uiteraard staan de advocaten van MANZ in voor de kwaliteit van deze professionals.

Ondernemingsrecht

De advocaten van MANZ adviseren op het gebied van Corporate Governance. Dit zijn bijvoorbeeld vraagstukken over de inrichting van de rechtspersoon van de onderneming en de rechten en plichten van de betrokken organen, zoals bestuurders en aandeelhouders.

Indien binnen de onderneming geschillen ontstaan kunnen deze worden voorgelegd aan de Ondernemingskamer. De advocaten van MANZ weten als geen ander hoe gevoelig deze kwesties kunnen liggen. Zij zullen daarom  in overleg met de opdrachtgever de kansen inschatten, risico’s analyseren en een tactiek uitzetten. Dat kan resulteren in een overlegtraject in plaats van een procedure.

Voorts beschikken de advocaten van MANZ over ruime ervaring met het opzetten en inrichten van (internationale) Joint Ventures, andere samenwerkingsverbanden en Start-Ups.

Insolventie

De advocaten van MANZ hebben expertise in het begeleiden van bedrijven in financiële moeilijkheden. Zij maken een analyse van de situatie om vervolgens in nauw overleg met u te komen tot een constructieve aanpak. Dat kan resulteren in een herstructurering, waarbij gezonde bedrijfsonderdelen worden behouden, of een faillissement eventueel gevolgd door een doorstart.

MANZ staat ook ondernemingen bij die te maken krijgen met een curator in een faillissement. Denk aan de situatie dat een dochteronderneming of leverancier failliet is verklaard. Het is dan zaak de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

De advocaten van MANZ begeleiden ten slotte ook surséance-trajecten.

Fusies & overnames

MANZ beschikt over ervaring met (internationale) fusies en overnames. MANZ begeleidt de opdrachtgever in de ‘precontractuele fase’, de onderhandelingen, het due diligence-traject en bij de totstandkoming van de koop-/verkoopovereenkomst. De advocaten van MANZ hebben in de loop der jaren een extensief netwerk van professionals opgebouwd zoals notarissen, fiscalisten en accountants.

Contracten

Een goed begin is het halve werk. Indien uw algemene voorwaarden goed zijn geredigeerd kunt u efficiënt ageren als de situatie daarom vraagt. Een goed opgesteld contract bespaart lange procedures en hoge kosten. Dat is uiteindelijk waar het MANZ om gaat. De advocaten van MANZ denken met u mee en zorgen voor maatwerk bij het opstellen van uw contracten. MANZ heeft ruime ervaring in het opstellen van (internationale) distributie-, agentuur-, fabricage- en productieovereenkomsten in diverse branches.

Procesrecht & Incasso

MANZ beschikt over ruime ervaring op het gebied van het algemene procesrecht. MANZ begeleidt u op een professionele wijze in een procedure indien u uw contractspartij wenst aan te spreken tot nakoming van zijn verplichtingen. In eerste instantie wordt  gestreefd om in een overlegsituatie  tot een optimaal resultaat te komen. Als overleg niet geschikt blijkt zal geadviseerd worden alsnog een procedure te starten.

Betaalt uw afnemer niet of onregelmatig? MANZ incasseert uw openstaande vorderingen en werkt daarbij intensief samen met derden, bijvoorbeeld de deurwaarder. Honorering kan plaatsvinden op basis van de omvang van het te incasseren bedrag.

Team

Het team van MANZ Legal bestaat uit een drietal advocaten en een Legal Counsel. Oprichters Akin Alan en Tom Bogers hebben naast de advocatuur jarenlange ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als Legal Counsel. Deze ervaring maakt dat zij als geen ander weten wat er binnen uw onderneming speelt. Jilles van Zinderen sloot zich in november 2013 aan bij MANZ Legal. Zijn proceservaring is een welkome aanvulling. Sinds september 2018 versterkt Nicky Jansen het team van MANZ Legal als Legal Counsel.

Meer informatie over hun opleiding en ervaring treft u hieronder aan.

Akin Alan

LinkedIn_logo
akin.alan@manzlegal.nl

* Ondernemingsrecht
* Faillissement / herstructurering
* Fusies & Overnames
* Contracten
* Foreign desk

Akin Alan voltooide zijn studie Nederlands Recht  in 1999 aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna trad hij als advocaat in dienst bij Loyens & Loeff. Tussen 2003 en 2010 is Akin als Legal en Corporate Counsel werkzaam geweest bij multinationals in de Consumer Electronics en in de onroerend goed-branche. Gedurende de periode 2010-2012 is Akin Alan werkzaam geweest als Legal Counsel bij een Amsterdams advocatenkantoor. In 2013 heeft Akin de Grotius-opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht voltooid. Akin schrijft en spreekt vloeiend Duits, Engels en Turks.

Tom Bogers

LinkedIn_logo

tom.bogers@manzlegal.nl

* Ondernemingsrecht
* Contracten
* Fusies & overnames
* Algemeen procesrecht & incasso’s

Tom Bogers studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn afstuderen in 1998 werkte hij drie jaar  als Legal Counsel bij een elektriciteitsproducent. In 2002, nadat de liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt voltooid was, maakte Tom Bogers de overstap naar de advocatuur. Gedurende de periode 2002-2009 voerde hij een algemene praktijk. Sinds 2009 voert hij een zelfstandige praktijk waarin hij ondernemers bijstaat in handelsrechtelijke geschillen, contracten opstelt en samenwerkingen opzet.

Jilles van Zinderen

LinkedIn_logo

Twitter

jilles.vanzinderen@manzlegal.nl

* Algemeen procesrecht en incasso’s
* Ondernemingsrecht
* Bomenrecht

Jilles van Zinderen studeerde Nederlands Recht in Groningen en is sinds 2004 advocaat. Hij houdt zich bezig met procesrecht en incasso’s maar ook met alle mogelijke contracten waar een onderneming mee van doen heeft. Voor de ondernemer is hij een juridische vraagbaak. Daar waar nodig zal Jilles niet schromen om uw rechten door middel van een procedure bij de rechter af te dwingen. Jilles is lid van de specialistenvereniging voor incasso- en procesadvocaten. Tot slot is Jilles een van de weinige advocaten die zich specialist op het gebied van bomen mag noemen. Denk hierbij aan burengeschillen, aansprakelijkheid voor schade door of aan de boom en kapvergunningkwesties. Ga naar www.bomenrecht.nl voor meer informatie over dit onderwerp.

Nicky Jansen

LinkedIn_logo
nicky.jansen@manzlegal.nl

* Arbeidsrecht
* Contracten
* Burenrecht

Nicky Jansen volgde de bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam haar master privaatrecht behaald. Tijdens haar studie heeft Nicky veel praktijkervaring opgedaan in het arbeidsrecht en het contractenrecht: zij liep stage bij een internationaal advocatenkantoor op de sectie arbeidsrecht en was jurist bij de Rechtswinkel Nieuwegein. Daarnaast was zij enige tijd auteur voor het juridische tijdschrift De Juncto.

Sinds september 2018 is Nicky het team van MANZ Legal komen versterken als Legal Counsel.

Turkish desk

De Turkse economie groeit hard en dit is merkbaar. Veel Turkse bedrijven produceren goederen voor West-Europese consumenten. Ook Europese bedrijven laten producten in Turkije produceren. Het gaat hierbij al lang niet meer om klassieke producten als textiel, maar steeds meer om complexe producten en diensten. Turkije is een aantrekkelijk land geworden om te investeren wegens de hoge rendementen vergeleken met de andere West-Europese markten.

MANZ Legal procedeert namens Turkse ondernemingen in Nederland en adviseert in vennootschapsrechtelijke kwesties. Ook wordt MANZ Legal ingeschakeld door Nederlandse ondernemers die in Turkije willen investeren of produceren of naar Turkije willen exporten.

Speciaal voor ondernemers in Turkije heeft MANZ Legal, in samenwerking met Coney Tax Experts de website HollandaHukuku.com ontwikkeld. Op deze website wordt in het Turks uitgelegd hoe de Nederlandse juridische en fiscale systemen werken.

Wilt u uw bedrijf (verder) positioneren op de Turkse markt maar heeft u hierbij juridische ondersteuning nodig? Nederlandse mkb-ondernemingen met (enige) internationale ervaring die zich georiënteerd hebben op de Turkse markt kunnen met een kennisvoucher een tegemoetkoming van maximaal €2.500, exclusief btw krijgen voor de inhuur van een advocaat van MANZ Legal. Details hierover kunt u nalezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Akin Alan beheerst de Turkse taal vloeiend in woord en geschrift. Akin Alan is betrokken geweest bij een aantal grote overnames, joint ventures en projectfinancieringen tussen ondernemers in Nederland, Duitsland en Turkije. Het netwerk van Akin Alan bestaat uit een indrukwekkende hoeveelheid professionals van verschillende disciplines in Turkije. Zijn toegevoegde waarde is wegens zijn ervaring met zowel de Nederlandse als Turkse handelscultuur groot.

Contact

MANZ LEGAL
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ UTRECHT

t: + 31 (0) 30 – 271 88 44
f: + 31 (0) 30 – 271 44 39
e: info@manzlegal.nl
w: www.manzlegal.nl

Schermafbeelding 2013-02-12 om 15.32.31

transport

ROUTEBESCHRIJVING